ARRI - AR Rådgivende Ingeniør

Bygningsingeniører med faglig baggrund

Om os

Hos AR Rådgivende Ingeniør er vi gode til at regne på konstruktioner!

Vi har erfaring med en lang række byggesager, der spænder fra mindre ombygninger til helt store byggesager.


Når vi designer, beregner og dokumenterer løsninger, er det med afsæt i et godt kendskab til normer, beregningsmetoder, teori og krav. Vi har erfaring med projektering af byggesager helt op til ekstra høj konsekvensklasse, hvilket stiller de skrappeste krav til beregning og dokumentation.


Om digitalt samarbejde
Vi er vant til arbejde digitalt, og kan bruge de fleste værktøjer til at tegne og beregne og navigere i et digitalt projekt. Brug af avancerede FEM-programmer til komplekse beregninger øger produktiviteten, men det er vigtigt også at kende teorien bag, og være i stand til også at lave beregningerne i hånden. Digitalisering betyder derfor i vores øjne også, at man nogle gange er nødt til at scanne sine håndberegninger ind.

Andreas Rino

Med erfaring fra flere faser af byggeriet, kender jeg vigtigheden af den gennemtænkte løsning. Jeg tager ansvar for at skabe et godt projekt, og tror på at de bedste løsninger kommer fra sparring med dem der udfører det jeg designer, og ved sparring tværs af fag.


Jeg er uddannet bygningsingeniør fra DTU i Lyngby, og har siden været ansat som rådgivende ingeniør hos NCC Engineering. Her har jeg fungeret som projektingeniør og fagleder på større byggerier, og har inden for de sidste år fået god erfaring inden for totalrenovering.


Jeg er ikke bange for at tage udfordringen op, og se bort fra det oplagte valg. At følge god byggeskik betyder ikke altid bare at gøre som man plejer, og nogle gange kræver den bedste løsning, at man ser den i større sammenhæng. Dette giver en bedre projekteringsfase, og ender i et bedre projekt.


Min baggrund som murer gør at jeg tænker løsningen til ende – kan det udføres? Det er naturligt for mig at tage dialogen med entreprenøren og håndværkeren, og jeg kan let sætte mig ind i hvad de har brug for fra den rådgivende ingeniør.